Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη GR 57022
 2310 796200 , 2310 797851

ΑΡΧΙΚΗ

Καλούπια - Αυτοματισμοί - Λεπτότοιχες Συσκευασίες

ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Η εταιρία μας με την 40ετή εμπειρία στον χώρο και την χρήση σύγχρονων μηχανών CNC αναλαμβάνει την μελέτη-σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους injection-καλουπιού.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η ανάγκη για αυξημένη αποδοτικότητα στο χώρο της βιομηχανίας είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρία μας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμών.

Καλούπια - Αυτοματισμοί - Λεπτότοιχες Συσκευασίες
Καλούπια - Αυτοματισμοί - Λεπτότοιχες Συσκευασίες

ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

H 40ετής πορεία μας στον βιομηχανικό χώρο, η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση στην κατασκευή καλουπιών είναι οι κυριότεροι παράγοντες της ποιότητας των καλουπιών μας στον τομέα του Packaging.

Τεστ 2