Υπηρεσίες Internet

Υπηρεσίες Internet

Internet services (Υπηρεσίες Internet) 

  • Domain Names Registration (Κατοχύρωση Domain Names) 
  • Web Hosting (Φιλοξενία ιστοσελίδων) 
  • Web Design (Σχεδιασμός ιστοσελίδων) 
  • Design / Implementation of communication policy (Σχεδιασμός / Υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής)
 

Οι εφαρμογές μας

Η Hellas ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διαθέτει στους πελάτες τις παρακάτω εφαρμογές.