ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Η εταιρία μπορεί να δεσμευθεί για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μέσω συμβολαίου.

Η αξία του συμβολαίου διαμορφώνεται με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τους κανόνες της εμπορικής δεοντολογίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Καθ' όλη τη διάρκεια εγγύησης κάθε έργου παρέχεται υπηρεσία υποστήριξης 12 / 7.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι παροχές και τα επίπεδα υπηρεσιών μας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α  Υπηρεσία  Παροχές  Τρόπος
1 Υποστήριξη 5 / 8  @ Oλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 πμ έως 17:00
 @ Απάντηση στο αίτημα νια υποστήριξη σε δύο εργάσιμες ημέρες
 @ Εναρξη εξυπηρέτησης του αιτήματος σε τρεις εργάσιμες ημέρες
12μηνη σύμβαση
2 Υποστήριξη 7 / 12  @ Ολες τις ημέρες από 09:00 πμ έως 19:00
 @ Απάντηση στο αίτημα νια υποστήριξη σε μία εργάσιμη ημέρα
 @ Εναρξη εξυπηρέτησης του αιτήματος σε δύο εργάσιμες ημέρες
12μηνη σύμβαση
3 Υποστήριξη 365 / 7  @ Ολες τις ημέρες, όλο το 24ωρο
 @ Απάντηση στο αίτημα νια υποστήριξη σε δύο ώρες
 @ Εναρξη εξυπηρέτησης του αιτήματος την ίδια εργάσιμη ημέρα
12μηνη σύμβαση
4 On-line υποστήριξη  @ Υποστήριξη μέσω Internet
 @ Απάντηση στο αίτημα νια υποστήριξη σε μία  εργάσιμη ημέρα
 @ Εναρξη εξυπηρέτησης του αιτήματος σε μία  εργάσιμη ημέρα
12μηνη σύμβαση
5

Απομακρυσμένη υποστήριξη

 @ Εξυπηρέτηση αιτήματος υποστήριξης μέσω τηλεφώνου
 @ Απάντηση στο αίτημα νια υποστήριξη σε μία ώρα 
 @ Εναρξη εξυπηρέτησης του αιτήματος σε δύο ώρων
12μηνη σύμβαση
6 On Request  @ Απάντηση στο αίτημα νια υποστήριξη την ίδια εργάσιμη ημέρα
 @ Εναρξη εξυπηρέτησης κατόπιν συμφωνίας
On call
χωρίς σύμβαση