Έρευνα και ανάπτυξη (R&D)

To τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D)

υλοποιεί νέα πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, με την παραγωγή και προσαρμογή λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής.

Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται σε :

 • Εφαρμογές Internet
 • Ερευνες - Στατιστική ανάλυση
 • Παραγωγή Multimedia προϊόντων
 • Virtual Reality Simulation Training
 • Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού
 • Αντιπροσώπευση προϊόντων και οίκων του εξωτερικού με καινοτόμες εφαρμογές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών
 • 3D graphics, animation και τηλεοπτικά γραφικά


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Interactive Virtual Reality Training (Γ.Γ.Ε.Τ. 2001-2006)
 • Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης – Δικτύωση (Παγγαίο)
 • Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης – Δικτύωση (Καστοριά)
 • Προβολή Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας)
 • Gabardine Project (Εμπλουτισμός Υδάτινων Πόρων – EU)
 • Πολιτιστικές Τουριστικές Διαδρομές με χρήση web GIS  (Δήμος Αθηναίων & Θεσσαλονίκης, HELEXPO, ERT3, ΕΜΠ, ΚΕΚ ΓΕΣΕΒΕΕ, ΕΟΜΕΧ – Equal project)