Προϊόντα & Υπηρεσίες

Intenet & Mobile Applications (Εφαρμογές Intenet & Κινητών) 

 • Site Manager (Site Manager) 
 • OnLine SHOP Manager (OnLine SHOP Manager) 
 • Table Reservation System (Table Reservation System) 
 • Hotel Market Reservation System (Hotel Market Reservation System) 
 • E-Directory Manager (E-Directory Manager) 

Information & New Technology Solutions (Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής) 

 • HotelMarket Property Manager (HotelMarket Property Manager) 
 • Tourism Management and Marketing (Tourism Management and Marketing)
 • Digital Signage (Ψηφιακή Σήμανση) 

E-magazines, Market places, Portals (E-magazines, Market places, Portals) 

 • Agora24.gr
 • Hellas Shop (hellas-shop.gr) 
 • UnknownGreece.gr
 • ASKotel.com
 • Thessaloniki 4U.gr (Thessaloniki4U.gr) 
 • Halkidiki 4U.gr (Halkidiki4U.gr)
 • e-city.gr 
 • North Press (NorthPress.gr)

Internet Marketing Tools (Internet Marketing Tools) 

 • Web Promotion (Προβολή ιστοσελίδων) 
 • Social media marketing (Social media marketing)
 • S.E.O. (Search Engines Optimization) (Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων)
 • PPC / PPV campaigns (PPC / PPV campaigns) 

Internet services (Υπηρεσίες Internet) 

 • Domain Names Registration (Κατοχύρωση Domain Names) 
 • Web Hosting (Φιλοξενία ιστοσελίδων) 
 • Web Design (Σχεδιασμός ιστοσελίδων) 
 • Design / Implementation of communication policy (Σχεδιασμός / Υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής) 

Services (Υπηρεσίες) 

 • Design (Δημιουργικό)
 • Support (Υποστήριξη) 
 • Training (Εκπαίδευση) 
Hellas ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ