Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη GR 57022
 2310 796200 , 2310 797851