ΝΕΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΠΟΤ

Η εταιρία μας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μελέτης και του σχεδιασμού δύο νέων αυτοματισμών-ρομπότ.
1. Σύστημα αυτοματισμού - ρομπότ για την παραγωγική διαδικασία Injection εισαγωγής ετικέτας και παραλαβής για δοχείο κυλινδρικό 1,2lt.
2. Σύστημα αυτοματισμού – ρομπότ για την παραγωγική διαδικασία injection εισαγωγής ετικέτας και παραλαβής για καπάκι κυλινδρικό 1,2lt.
Ο σχεδιασμός των νέων αυτοματισμών αποσκοπεί στην μείωση του χρόνου παραγωγής προϊόντων και στην μεγαλύτερη ακρίβεια της τοποθέτησης της ετικέτας (iml), διατηρώντας παράλληλα την στιβαρότητα και την ευελιξία στην λειτουργία.


Επιστροφή...